Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /kunden/115093_31224/pazar24/auktion3.0/menue/header.php on line 83

Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /kunden/115093_31224/pazar24/auktion3.0/menue/header.php on line 110
 

Anasayfa

Kayıt ol

İlan ekle

Notlandırma

Tavsiye et

Sorularınız

 

Detaylı-Arama


Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /kunden/115093_31224/pazar24/auktion3.0/menue/header.php on line 294www.pazar24.com


  Pazar24.com Kullanıcı Sözleşmesi:
   Kullanıcının (Platformumuza kayıtlı Özel veya Tüzelkişi) platformdaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli kural ve koşulları içermektedir.

  § Kullanıcı Sözleşmesi, PAZAR24 Online-Shop Auktion Ltd. co. tarafından işletilen www.pazar24.com internet adresindeki platformda ürün alışı yapmak üzere ("ALICI") veya ürün satış yapmak üzere ("SATICI") yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak adlandırılılar) ile PAZAR24 arasında, üye kayıtı ile birlikte yapılmıştır. Kayıt olan Üye bu sözleşmenin tamamını okudugunu, içerigini anladıgını ve bütün hükümleri kabul ettigini ve onayladıgını taahhüt eder.

  § PAZAR24, yenilenen veya degiştirilen maddeleri Sitemizdeki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı degiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm degişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

  § Sitemizde alış satış yapma yetkisi, sadece PAZAR24 ile hukuken baglayıcı Sözleşme'yi Site'ye üye kayıt olarak onaylayan Kullanıcıya aittir. Üye olmak işin reşit olmak, PAZAR24 tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

  § Sitemize üye olmak ve/veya sergilenen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. PAZAR24, listeleme ve komisyon ücretlerini duyuru panosunda(Newsletter) ilan edecektir. Ücretlerdeki degişiklikler, duyuru panosunda(Newsletter) ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.Sitemizdeki hizmet ücretleri yurt içinde Türk Lirası ve AB-Ülkelerinde €(Euro) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, Sitemizde'de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vs. ödemeleri ilgili kurumlara satışların veya açık artırmaların tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

  § PAZAR24, Sitemize kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin dogrulugu konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece Kullanıcılar arası karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen Kullanıcıların inisiyatifine dayalı Kullanıcı Notlandırması adı altında bir degerlendirme ve puanlama sistemi bulunmaktadır. PAZAR24 hiçbir şart altında Kullanıcı Notlandırma bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların arasında gerçekleşen ticaretin nihai her türlü hukuki ve mali yükümlülügü sadece ve sadece ticarete taraf Platform Kullanıcılarına aittir. PAZAR24 hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf degildir. Sergilenen ürünlere PAZAR24 tarafından herhangi bir Kalitekontrolü yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların dogrulugu, PAZAR24 garantisinde degildir. PAZAR24 hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

  § PAZAR24 platformu, Satıcıların ürünlerini sergiledikleri, ve Alıcıların ürünlere teklif vermek suretiyle satın aldıkları bir sanal pazar yeridir. PAZAR24, platform aracılıðı ile sadece bu pazar yerinin yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, PAZAR24 ayrıca taraf oldugu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluk kabul etmez.

  § Platformumuzda gerçekleşen işlemler ile PAZAR24'ün dogrudan veya dolaylı baglantısı olmadıgı için, Kullanıcı, Platformdaki işlemler sonucu dogabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacagı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, PAZAR24'ü, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek hertürlü talepten muaf tutmayı Platformumuza üye olarak ve bu Sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

  § Kullanıcı, ürününü sergilerken, teklif verirken, ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmenin tarifledigii sistemde yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin yanısıra, halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, PAZAR24'ü hiç bir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

  § Sonuçlanan Satış ve açık artırmalarda, asgari koşulları yerine getirmek şartıyla, en yüksek teklif veren Alıcı, Satıcının şartlarını kabul etmiş sayılır ve ticareti gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Alıcı ürüne teklif vermek suretiyle, ürün açıklaması ile satış şartlarını da kabul etmiş sayılır. istisnai durumlar hariç, yapılan bir teklifin geri çekilmesi veya iptal edilmesi söz konusu degildir. Bu sözleşme kapsamında istisnai durumlar, ürün açıklamasında alım kararına etki yaratabilecek ürün açıklaması degişikligi yapılması, SATICI'nın kimliginin belirli olmaması, veya ona ulaşılamaması olarak tanımlanmıştır.

  § Satıcı, tamamlanan satış ve/veya açık artırma sonunda, önceden belirledigi minimum teklifin veya asgari fiyatın üzerinde gelen teklifler arasında en yüksek teklif veren Alıcı ile satış prosüdürünü, istisnai durumlar dışında, gerçekleştirecegini taahhüt eder. Bu sözleşme kapsamında istisnai durumlar Alıcının satış için gerekli koşulları yerine getirememesi (örnegin ödemenin yapılmaması) veya alıcının kimliginin belirli olmamasıdır. Bu durumda Satıcı'nın satışı veya açık artırmayı iptal etme hakkı saklıdır. Satıcı satılan ürünün ödemesi yapıldıktan sonra, en geç 3(üç) iş günü içinde ürünü gönderir.

  § PAZAR24, platformda verilen hizmetlerle ilişkili olarak herhangi Satış Açık artırma veya iılemde hileli davranış gösteren Kullanıcıları tek taraflı olarak, herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan ve önceden uyarıda bulunmadan Platformdan geçici veya süresiz yasaklama hakkına sahiptir. Hangi işlemlerin hileli olarak degerlendirme kararı tamamen PAZAR24'e aittir. Kullanıcılar, Platforma üye olarak yasaklama işlemi konusunda hertürlü yetkiyi peşinen PAZAR24'e verdiklerini kabul ederler.

  § Kullanıcılar, hiçbir surette ürünlerin fiyatlarını manipüle etme veya sergilenen diger ürünlerin açıklamalarına ve açık artırmalarına müdahale etme hakkına sahip degildirler.

  § Kullanıcı Bilgilerinin hukuki sorumlulugu tamamen kullanıcılara aittir. PAZAR24, sadece Kullanıcıya ait bilgileri Internet´te yayınlanmasını saglar. Kullanıcıya ait bilgiler;

- sahte, yanlış veya aldatıcı olamaz. Kötü niyetle hazırlanıp, sahte veya çalıntı ürünlerin satıþı ile ilgili olamaz.
- Üçüncü şahıs, kişi ve kurumların telif hakkını, patentini, tescilli marka veya mal sahipligine ait haklarını ve açıklık veya gizlilik politikalarını, herhangi bir kanun, tüzük veya yönetmeligi ( tüketici hakları, haksız rekabet, sahte reklam dahil olmak üzere ) ihlal edemez.
- iftiracı, hakaret edici, kanunsuz bir tarzda tehdit veya taciz edici içerikte, pornografik içerikli olamaz.
- PAZAR24'ün sistemine veya Kullanıcıların kişisel bilgilerine hasar verebilecek herhangi virus veya program içeremez.
- internet Servis saglayıcılarını veya diger internet baglantı hizmetlerini, kısmen veya tamamen etkileyerek PAZAR24'e herhangi bir hukuki ve/veya mali mesuliyet getiremez.
- Kullanıcı, Platformda bir ürününün sergilenmesi ve satışından doðan ücret ve komisyonları PAZAR24'e ödeyerek, PAZAR24'ün yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeligi ihlal etmesine neden olacak bir ürün sergileyemez.

  § PAZAR24, Kullanıcıya ait bilgileri Alıcı ve Satıcı´dan baş kimseye vermez.

  § Platformumuzda yer alan sayfaların veya içerigin, PAZAR24'ün yazılı izni olmadan kopya edilmesi yasaktır.

  § Kullanıcıların herhangibir yöntem kullanarak, Kullanıcı notlandırma sistemini manipüle edecek bir davranýşta bulunamazlar. Kullanıcı notu 2(iki) Yıldız altına düşmesi durumunda üyeligi otomatik olarak iptal edilir. Üyeligi iptal edilen KULLANICI, Platform´daki hizmetlerden faydalanamaz.

Kullanıcılar, notunun, diger üyeler tarafından yapılan yorumlardan oluştugunu peşinen kabul ederler. Kullanıcı Notunda yer alan yorumlar ve notlandırmalar bütün ve tam olarak Kullanıcı profilini yansıtmayabilir, Kulllanıcı notlandırma sistemi, sadece Platformdaki ticareti kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Bu baglamda, yukarıda belirtilen kısıtlamalara paralel olarak, başka internet sitelerindeki Kullanıcı ile ilgili yorumlar Platformmumuz da yayınlanamaz veya referans olarak hiçbir yazılı açıklamada kullanılamaz. Bu şekilde Platformdaki notlandırma sistemini manipüle etmek isteyen Kullanıcılar, süresiz üyelikten çıkarılır ve listelenmiş ürünleri satış veya açık artırmadan kaldırılır. Bu iþlemler sonucu hiçbir komisyon veya ücret iadesi yapılmaz.

  § - Kullanıcı Sözleşmeye veya bu Sözleşme'nin içerdiði belgelere aykırı davranışlar halinde,
- Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin tahkik ve tasdik edilememesi halinde,
- Kullanıcıların Platformdaki davranışlarının PAZAR24 ve/veya diger Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler bakımından bir hukuki sorumluluk dogurması veya doguracak olması halinde, kullanıcının üyeligi PAZAR24'ün takdirinde olmak üzere hiç bir gerkçe kullanılmadan, geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeligin PAZAR24 tarafından sona erdirilmesi halinde Kullanıcılar hizmetlerimizden yararlanamayacaklardır.

  § Kullanıcı, bu sözleşmenin içerdiði belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısların iddialarından veya taleplerinden dogabilecek ( ve PAZAR24'ün memurları, koordinatörleri, müdürleri, aracıları, vekilleri, bagımlı ortakları, tali şirketleri ve tüm çalışanları aleyhine oluşabilecek ) bütün maddi ve manevi zararları (avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.

  § Kullanıcı ve PAZAR24, hukuken bagýısz taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Buna göre, bu Sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık, veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı dogmaz.

  § PAZAR24'ün tamamen kontrolü dışında oluşabilecek, internet kullanımında kaynaklanabilecek bir çok faktöre baglı olarak Platformun işlemesinde farklı biçimlerde sorunlar yaşanabilir (Platformun süresiz faaliyet gosterememesi dahil). Bu nedenle, PAZAR24 hiç bir şart altında, Platformdaki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edecegine dair garanti veya taahhüt vermez. Bu Sözleşmenin maddelerinden biri veya birkaçı geçersiz veya mevcut kanunlara aykırı hale düşerse dahi, digerleri aynen geçerlidir. Kullanıcıların bu Sözleşmeye aykırı hareketleri, PAZAR24'ün tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile hukuki işleme konacaktır. PAZAR24'ün, Sözleşmeye aykırı hareketlere anında karşılık vermemesi hali, daha sonra aynı davranılar tekrarlandıgı takdirde hukuksal haklardan feragat edilecegi ve konunun takip edilmeyecegi anlamını taşımaz.

  Yasaklı Ürünler

 • Alkollü içecekler, - Ateşli silahlar - Askeri Malzemeler - Canlı hayvan - Hırsızlık mallar - insan organları - Canlı Hayvan - Radar detektörleri - Reçeteli ilaçlar - Sahte ürünler - Şans oyunları bileti - Tütün mamülleri - TV decoderleri - Uyuşturucu maddeler - Yanıcı ve patlayıcı maddeler - Yasaklı yayınlar - Kaçak ürünler

    Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yetişkinlere özel cinsel malzemeler, Pornografik Filmler vb. •  

  Anasayfa

  Kayıt ol

  İlan ekle

  Üye alanı

  İlan dedektifi

  Hakkımızda

  Sorularınız

  Yardım

   

  Sitemizi kullanmak için kayıt olan üyeler, Kullanıcı Sözleşmemizi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
  Telif hakkı bulunan Markalar sahiplerine aittir.
  Pazar24.com Kullanıcıların yazmış olduğu Link´lerin içeriği hakkında sorumluluk kabul etmez!
  Copyright © 2005 www.pazar24.com